Contáctenos

Contacte con nós para resolver as súas dúbidas ou solicitar información.
Respostaremos o máis axiña posible.

Información básica sobre protección de datos personales
Responsable Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
Finalidades Rexistro e xestión do contacto e a consulta realizada, así como o arquivo do expediente. Envío de información de interese.
Lexitimación RGPD: art. 6.1. Consentimento da persoa interesada // LO 3/2018 de 5 de decembro de PDPGDD Lei 34/2002, de 11 de xullo, de servicios da sociedade da información e de comercio electrónico Lei Colexios Profesionais
Colectivo Persoas físicas, incluídas representantes de persoas xurídicas, públicas ou privadas que formulen consultas ao CEESG.
Categorías de Datos Nome e apelidos, teléfono, enderezo electrónico, empresa, asunto e mesaxe.
Cesións Non se cederán os datos a terceiros, salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente. / Non están previstas transferencias internacionais.
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, potabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e a non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado.
Medidas de Seguridade As establecidas pola normativa vixente así como as implantadas polo CEESG, que se corresponden coas previstas no Anexo II do RD 3/2010, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
+ info Na nosa Política de Privacidade. (Ver política)
Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia (Ceesg)
Rúa Lisboa, 20, baixo C
15707 Santiago de Compostela
España
981552206
ceesg@ceesg.gal
Google Maps