Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo
Disponible

Guía de actuación ante casos de violencia de xénero no ámbito educativo

Autor/es: Xunta de Galicia


Editorial: Xunta de Galicia


Data Publicación: 2020


Referencia: EF-0051

Idioma: galego

Tipo: Libro


Categorías: Educación regrada Mulleres


Descripción / Más datos

64 páx.


A Guía é un instrumento de resolución de conflitos de convivencia que vai contribuír a dar pautas de actuación ante un caso de violencia de xénero, de acordo coa lexislación en materia de convivencia e seguindo os orzamentos establecidos no I Plan de actuacións para a Igualdade nos centros educativos de Galicia 2016-2020 (incluído na Estratexia Galega de Convivencia Escolar 2015-2020), que contempla como un dos seus piares básicos a tolerancia 0 contra a violencia de xénero.

Así pois esta ferramenta vén dotar de instrumentos de intervención esta estratexia, abordando de maneira decisiva a violencia de xénero, que constitúe a violencia máis silenciada e oculta da sociedade.