Coñecendo o código deontolóxico: Principio de complementariedade de funcións e coordinación

05 - 01 - 2024

Consejo General de Colegios de Educación Social e o Ceesg, xunto con colexios doutros territorios, iniciamos o reto de facer unha revisión e posible actualización do Código Deontolóxico da nosa profesión.
Convidámoste a que dediques uns minutos disfutar dos vídeos que está facendo o GHEE-CEESPV para coñecer os principios deontolóxicos xerais. O código deontolóxico é de gran relevancia para a praxe profesional, e con estes vídeos queremos animar á reflexión sobre o texto actual 

Se tes interese en ter máis información, ou enviarnos achegas e propostas, ponte en contacto connosco a través de etica@ceesg.gal.


Vídeo do principio deontolóxico 1: “Respecto aos Dereitos Humanos”

Vídeo do principio deontolóxico 2: “Respecto aos suxeitos da acción socioeducativa”

Vídeo do principio deontolóxico 3: “Xustiza Social”

Vídeo do principio deontolóxico 4: “Profesionalidade”

Vídeo do principio deontolóxico 5: “Acción socioeducativa”

Vídeo do principio deontolóxico 6: "Autonomía profesional"

Vídeo do principio deontolóxico 7: "Coherencia institucional"

Vídeo do principio deontolóxico 8: "Información responsable e confidencialidade" 
Vídeo do principio deontolóxico 9: "Solidariedade institucional"
Vídeo do principio deontolóxico 10: "Participación comunitaria"
Vídeo do principio deontolóxico 11: "Complementariedade de funcións e coordinación"