Próximo cobro de cotas colexiais

31 - 05 - 2024

Na segunda quincena do mes de xullo pasarase o cobro de cotas colexiais (correspondente ao segundo semestre 2024)
Recordamos que existe a posibilidade de beneficiarse de cotas reducidas (por desemprego, xubilación, residencia no estranxeiro, salario inferior ao SMI ou situacións análogas)
Quen queira acollerse a este tipo de cotas, debe presentar a documentación pertinente entre o 1 e o 20 de xuño. 


A solicitude debe formalizarse exclusivamente a través do portelo único do Ceesg, no trámite 'Solicitude de cota semestral reducida'. Non se admitirán outras formas de presentación.