9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grado sobre Educación Social
Dispoñible

9º Concurso TFG.eduso de traballos de fin de grado sobre Educación Social

Autor/es: Raquel Saavedra Fernández, Jonatan Santos Seoane, Ana Rodríguez Pérez


Editorial: Ceesg


Data Publicación: 2023


Referencia: ES-0099

Idioma: galego

Tipo: Libro


Categorías: Adultos I Maiores Educación Social Saúde


Descripción / Máis datos

O Concurso TFG.eduso premia os traballos de fin de grao de Educación Social presentados en galego nas universidades galegas.
Nesta edición, os traballos premiados polo xurado foron:


Na modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESTENDIDA:
    Título: Abordar as actitudes e estereotipos negativos cara a vellez e a súa sexualidade: Unha responsabilidade desde a educación social.
    Autora: Raquel Saavedra Fernández.
    Titora: Isabel Piñeiro Aguín (Universidade da Coruña)

Na modalidade EDUCACIÓN SOCIAL ESCONDIDA:
    Título: “A categoría é… diversidade”. Unha proposta educativa baseada na cultura ballroom.
    Autor: Jonatan Santos Seoane.
    Titora: Nuria Manzano Soto (UNED)

Mención especial do xurado:
    Título: O acompañamento psicosocial no proceso de interrupción voluntaria do embarazo.
    Autora: Ana Rodríguez Pérez.
    Titora:Águeda Gómez Suárez (Universidade de Vigo - Campus de Ourense)