Lista de empresas/profesionais de Educación Social 

Poñemos a disposición de entidades, particulares e administracións este listado de empresas que se dedican ao exercicio da profesión de Educación Social. En cada ficha indícase o tipo de servizos que ofrece, a área xeográfica na que traballa, e os datos de contacto.

As persoas colexiadas que traballen por conta propia ofrecendo servizos socioeducativos, é dicir: que sexan titulares dunha empresa ou traballen como autónomas/os sendo esta a súa actividade laboral principal, poden incluírse nesta listaxe premendo no botón "Acceder".

Acceder