PRAZO PECHADO

      Os prazos de solicitude son os seguintes:

      - Primeiro semestre: 1 ao 20 de decembro.
      - Segundo semestre: 1 ao 20 de xuño.
       
      Mentres se manteña a situación que dea dereito a cota reducida, debe presentarse a solicitude en cada semestre. De non facelo, cobrarase sempre a cota xeral normal.

      Consulta aquí o importe das cotas.