Información básica sobre protección de datos personales
Responsable Colexio de Educadoras e Educadores Sociais de Galicia
Finalidades Tramitación do pedido realizado a través da páxina web, compra, envío, devolucións e demais dereitos que lle asistan como persoa consumidora. Xestión administrativa, contable, fiscal e arquivo do histórico.
Lexitimación Art. 6 do RGPD. Consentimento do interesado, interese do solicitante, cumprimento dunha obriga legal aplicable ao responsable do tratamento.
Colectivo Persoas físicas, incluídas representantes de persoas xurídicas, públicas ou privadas interesadas na adquisición de algún servizo ou produto ofertado a través da páxina web do CEESG
Categorías de Datos Datos identificativos: nome, apelidos, DNI, enderezo postal, enderezo electrónico. Datos profesionais: Entidade ou nome comercial.
Cesións De ser requirido ou necesario, serán cedidos a empresa de transporte os datos necesarios para ó seu envío. Non haberá outras cesións a terceiros salvo o seu consentimento expreso ou as excepcións previstas pola normativa vixente.
Dereitos Acceso, rectificación, supresión e dereito ao olvido, limitación do tratamento, potabilidade, oposición, reclamación ante a AEPD e a non ser obxecto de elaboración de perfís. Dereito a revogar o consentimento prestado.
Medidas de Seguridade As establecidas pola normativa vixente así como as implantadas polo CEESG, que se corresponden coas previstas no Anexo II do RD 3/2010, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade no ámbito da Administración Electrónica.
+ info Na nosa Política de Privacidade. (Ver política)