Autor/es: Xunta de Galicia


Editorial: Xunta de Galicia


Referencia: EF-0051

Idioma: galego

Tipo: Libro

Autor/es:


Editorial: Nova Escola Galega


Referencia: RG-86

Idioma: Galego

Tipo: Revista

Autor/es:


Editorial: Nova Escola Galega


Referencia: RG-85

Idioma: Galego

Tipo: Revista

Autor/es:


Editorial: Nova Escola Galega


Referencia: RG-80/3232

Idioma: galego

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: MEM. Movimiento de Renovación pedagógica de educadores Milanianos


Referencia: EN-68/3096

Idioma: castelán

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: Nova Escola Galega


Referencia: RG-78/3097

Idioma: galego

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: MEM. Movimiento de Renovación pedagógica de educadores Milanianos


Referencia: EN-64/3093

Idioma: castelán

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: MEM. Movimiento de Renovación pedagógica de educadores Milanianos


Referencia: EN-66/3094

Idioma: castelán

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: MEM. Movimiento de Renovación pedagógica de educadores Milanianos


Referencia: EN-67/3095

Idioma: castelán

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: MEM. Movimiento de Renovación pedagógica de educadores Milanianos


Referencia: EN-63/3092

Idioma: castelán

Tipo: REVISTA

Autor/es:


Editorial: Nova Escola Galega


Referencia: RG-79/3098

Idioma: galego

Tipo: REVISTA

Autor/es: COORDINACIÓN: Mª LOURES MONTERO MESA. REALIZACIÓN: Mª JESÚS GARCÍA MARTÍN, Mª LOURDES MONTERO MESA, JOSÉ-QUIRINO VARGAS IBÁÑEZ


Editorial: UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA / SERVICIO DE PUBLICACIONES


Referencia: EF-0028

Idioma: Castelán

Tipo: Libro

Autor/es: COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA DA FACULTADE DE CC. DA EDUCACIÓN: XESÚS RODRÍGUEZ, ANTÓN COSTA, ESTHER OLVEIRA, LUIS SOBRADO, RAMÓN SÁNCHEZ, BIEITO SILVA, CAROLINA VÁZQUEZ, MARCOS BOTANA, MARUXA VILLAMOR, LAURA VARELA E MARÍA ALENDE)


Editorial: USC / FACULTADE DE CC. DA EDUCACIÓN / COMISIÓN DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA


Referencia: AS-0029

Idioma: Galego

Tipo: DVD

Autor/es: Xosé Manuel Cid, Sofía Riveiro, M. Victoria Carrera, Montserrat Castro, Xesús Rodríguez, Alberto Fernández-Sanmamed, Antía Cid, Patricia Alonso e Francisco Candia (Coords.)


Editorial: CEESG. COLEXIO DE EDUCADORAS E EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA


Referencia: EF-0048

Idioma: Galego, castelán e portugués

Tipo: Libro

Autor/es: EF-0027


Editorial: Universidade de Santiago


Referencia: EF-0027

Idioma: galego

Tipo: Libro

Autor/es: COORD.: MONTSERRAT CASTRO RODRÍGUEZ, XOSÉ MANUEL MALHEIRO GUTIÉRREZ E XESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ


Editorial: NOVA ESCOLA GALEGA / COLEXIO DE EDUCADORES SOCIAIS DE GALICIA


Referencia: EF-0022

Idioma: galego

Tipo: Libro

Autor/es: José Ramón Alberte Castiñeiras (Coord.)


Editorial: Deputación da Coruña


Referencia: D-0042

Idioma: Galego, castelán

Tipo: Libro

Autor/es: NOVA ESCOLA GALEGA


Editorial: NEG. NOVA ESCOLA GALEGA


Referencia: EF-0034

Idioma: galego

Tipo: Libro

Autor/es: FUNDACIÓN LA CAIXA


Editorial: ORIOL HOMS


Referencia: EF-0032

Idioma: castelán

Tipo: Libro

Autor/es: COORD: XESÚS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ


Editorial: CONCELLO DE SANTIAGO DE COMPOSTELA / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN E MOCIDADE


Referencia: EF-0030

Idioma: Galego

Tipo: Libro