Portelo Único

O espazo onde xestionar a túa relación co Ceesg

 

Solicitude Colexiación

Solicita a túa alta como colexiada/o premendo na imaxe ou nesta ligazón .

Modificar datos persoais

Podes solicitar un cambio nos teus datos persoais como colexiada/o premendo na imaxe ou na seguinte  ligazón .

Traslado de expediente

Podes pedir o traslado do teu expediente dende o CEESG a outro colexio premendo na imaxe ou nesta ligazón .

Baixa colexial

Podes solicitar a baixa do teu expediente no CEESG premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

Alta persoa amiga do CEESG

Podes rexistrarte como persoa amiga do CEESG premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

Seguro de RC profesional

O Colexio ofrece un Seguro de Responsabilidade Civil Profesional, cuberto pola compañía Lloyd’s. Podes solicitar o seguro premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

Alta sociedade profesional

Podes solicitar a alta da túa sociedade profesional premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

 

Solicitude de correo-e

Podes realizar a túa solicitude de correo electrónico premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

 

Consulta á Comisión Ética

Podes realizar a túa consulta á comisión ética premendo na imaxe ou na seguinte ligazón .

 

Cesión de espazos e equipamento

Podes solicitar os espazos e equipamentos premendo na imaxe ou na seguinte  ligazón  .

Lista de empresas de Educación Social

Podes solicitar a túa inclusión na lista premendo na imaxe ou na seguinte  ligazón  .

Consulta xeral / Contacto

Podes realizar a túa consulta xeral premendo na imaxe ou na seguinte  ligazón  .

Solicitude de inclusión nas listas de peritaxe

Poderás solicitar a túa inclusión na lista cando estea aberto o prazo.

Solicitude de cota semestral reducida

Poderás solicitar a túa inclusión na lista cando estea aberto o prazo.